Siirry sisältöön

Toimivallan siirtopäätökset

Toimivallan siirtopäätöksillä toimielimet ja viranhaltijat voivat siirtää eli delegoida toimivaltaansa.

Porvoon kaupungin hallintosäännön mukaan toimielin ja viranhaltija voi päättää sille tai hänelle johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle. Toimivallan siirtämispäätöksestä on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa. Luettelo annetaan tiedoksi valtuustolle vuosittain helmikuussa.

Toimivallan siirtopäätökset

Konsernijohto

Kaupunginhallitus

Kaupunkikehitys

Sivistystoimi/2020

Sivistystoimi /2021

Sosiaali- ja terveystoimi

Liikelaitokset

Ympäristöterveydensuojelu /2020

Ympäristöterveydensuojelu /2021