Siirry sisältöön

Toimivallan siirtopäätökset

Toimivallan siirtopäätöksillä toimielimet ja viranhaltijat voivat siirtää eli delegoida toimivaltaansa.

Porvoon kaupungin hallintosäännön mukaan toimielin ja viranhaltija voi päättää sille tai hänelle johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle. Toimivallan siirtämispäätöksestä on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa. Luettelo annetaan tiedoksi valtuustolle vuosittain helmikuussa.

Delegointipäätökset uudistetaan alkuvuoden 2023 aikana uuden hallintosäännön tultua voimaan. Uudet delegointipäätökset tullaan julkaisemaan kaupungin verkkosivuilla.