Hoppa till innehåll

Beslut om delegering

Genom beslut om delegering kan organen och tjänsteinnehavare överföra, dvs. delegera sin beslutanderätt.

Enligt förvalntingsstadgan kan ett organ och en tjänsteinnehavare besluta överlåta den beslutanderätt som i en instruktion överlåtits till organet eller tjänsteinnehavaren, till en underordnad tjänsteinnehavare. En uppdaterad förteckning ska föras över delegeringsbesluten. Förteckningen ges fullmäktige för kännedom i februari varje år.

Beslut om delegering förnyas i början av år 2023 när den nya förvaltningsstadgan kommer i kraft. De nya beslutena publiceras på webbsidan.