Hoppa till innehåll

DP 554 Finnby, Mosskärrsvägen

Detaljplanen är godkänd, stadsutvecklingsnämnden 7.2.2023 (§ 14). Detaljplanen har vunnit laga kraft 30.3.2023.

Kort beskrivning om detaljplanen

Planområdet ligger i Finnby, 3,5 kilometer norr om Borgå centrum. Borgå stad äger gatuområdena och fyra obebyggda tomter nr 2–5. I ändringen av planen har bland annat man breddat Mosskärrsvägens gatuområde och granskat tomt-indelningen för AP-kvarterets tomter nr 1–5., för att kunna sälja tomterna som planlagts på 1980-talet.

Godkänt material

När detaljplanen genomförs ska man följa en separat bygganvisning för detaljplanen.

Tyvärr förekommer det fortfarande vissa tillgänglighetsbrister i materialen. Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten och korrigera bristerna. Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten på adressen info.kaupunkisuunnittelu@porvoo.fi. Vi skickar även tillgängligt material på begäran.