Hoppa till innehåll

DP 529 Ändan av Lundagatan

Detaljplan är godkänt, men har inte trätt i kraft. Stadsfullmäktige 23.2.2022. Detaljplan är lagakraftvunnit.

Material stadsutvecklingsnämnden 18.1.2022

Utredningar och övriga uppgifter (på finska)

Missä maat on mainioimmat – Uudenmaan kulttuuriympäristöt, Uudenmaan liiton julkaisuja E 114, 2012

Porvoon meluselvitys, Ramboll 2013

Liikennemäärät Porvoossa, keskimääräinen vuorokausiliikenne, Porvoon kaupunki 2018

Tyvärr förekommer det fortfarande vissa tillgänglighetsbrister i materialen. Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten och korrigera bristerna. Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten på adressen info.kaupunkisuunnittelu@porvoo.fi. Vi skickar även tillgängligt material på begäran.