Hoppa till innehåll

DP 443 Kungsporten, södra delen

Detaljplan är godkänt, men har inte trätt i kraft. Stadsfullmäktige 23.2.2022 Detaljplan är lagakraftvunnen.

Material

Tyvärr förekommer det fortfarande vissa tillgänglighetsbrister i materialen. Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten och korrigera bristerna. Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten på adressen info.kaupunkisuunnittelu@porvoo.fi. Vi skickar även tillgängligt material på begäran.