Hoppa till innehåll

443 Kungsporten, södra delen

Detaljplan är godkänt, men har inte trätt i kraft. Stadsfullmäktige 23.2.2022 Detaljplan är lagakraftvunnen.

Material