Gå till innehåll

544 Institutgränd 1

Planen är godkänd i stadsfullmäktige 26.1.2022 § 5 och planen har trätt ikraft.

Material stadsutvecklingsnämnden 14.12.2021