Hoppa till innehåll

DP 550 Haikobranten II

Utkast till påseende 1.2.-1.3.2023

Projektets mål är att komplettera bostadsområdet Haikobranten, som byggdes huvudsakligen åren 2009–2011, i enlighet med principerna i delgeneralplanen och målen i stadsstrategin. I detaljplanen är avsikten att anvisa ny egnahemshusbebyggelse på planeringsområdet. I planeringen strävar man också efter att säkerställa rekreation förbindelserna mot Haikoskogen. 

Detaljplanen har ingått i stadsplaneringens arbetsprogram från och med år 2018. Projektet har senast informerats om i planläggningsöversikten 2022 (Mark- och ByggL 7 §). Den målinriktade tidtabellen för förverkligandet av planläggningsprojektet finns beskriven i programmet för deltagande och bedömning.

Utkastskedet (beredningsskedet)

I utkastskedet ordnas ett hörande (MarkByggL 62 §, MarkByggF 30 §). Under hörandet läggs plan-utkastet och det övriga planeringsmaterialet fram på servicekontoret Kompassen (Krämaretorget B, gatuplanet) samt på Borgå stads webbplats www.borga.fi. Intressenterna reserveras möjlighet att framföra skriftliga åsikter. Planeringsmaterialet till påseende 1.2.-1.3.2023.

Vi ber er vänligen skicka eller lämna in eventuella åsikter till servicekontoret Kompassen, Krämartorget B (PB 23, 06101 Borgå eller kirjaamo@porvoo.f) senast den 1 mars 2023 klockan 15. Skriv beteckningen ”DP 550, Haikobranten II” på kuvertet eller i meddelandefältet.

På basen av inlämnade åsikter och kommentarer ändras planeringsarbetet vid behov. Åsikterna och kommentarerna samt bemötandena bifogas även i förslagsskedet som en del av planeringsmaterialet.

Material

Tyvärr förekommer det fortfarande vissa tillgänglighetsbrister i materialen. Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten och korrigera bristerna. Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten på adressen info.kaupunkisuunnittelu@porvoo.fi. Vi skickar även tillgängligt material på begäran.