Siirry sisältöön

AK 550 Haikkoonrinne II

Ehdotuksen nähtävilläoloaika 3.4.-10.5.2024

Asemakaavahankkeen tavoitteena on täydentää pääosin vuosien 2009 ja 2011 välillä rakentunutta Haikkoonrinteen asuinaluetta kaupunkistrategiatavoitteiden ja osayleiskaavan periaatteiden mukaisesti. Hankkeessa suunnittelualueelle on tavoitteena osoittaa uutta omakotitaloasutusta. Lisäksi suunnittelussa on tavoitteena varmistaa virkistysyhteydet Haikkoonmetsän suuntaan.


Asemakaavan laatiminen on sisältynyt kaupunkisuunnittelun työohjelmaan vuodesta 2018 alkaen. Tämän jälkeen kaavatyön vireillä olosta on tiedotettu vuosittain kaavoituskatsausten yhteydessä. Kaavoitushankkeen tavoitteellinen toteutusaikataulu on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheessa järjestetään kaavan virallinen kuuleminen (MRL 65 §, MRA 27 §). Kaavaehdotus ja muut kaava-asiakirjat ovat virallisesti esillä palvelupiste Kompassissa (Rihkamatori B, katutaso) sekä Porvoon kaupungin internetpalvelussa www.porvoo.fi.

Suunnitteluaineisto