Siirry sisältöön

AK 550 Haikkoonrinne II

Luonnoksen nähtävilläoloaika 1.2.-1.3.2023

Asemakaavahankkeen tavoitteena on täydentää pääosin vuosien 2009 ja 2011 välillä rakentunutta Haikkoonrinteen asuinaluetta kaupunkistrategiatavoitteiden ja osayleiskaavan periaatteiden mukaisesti. Hankkeessa suunnittelualueelle on tavoitteena osoittaa uutta omakotitaloasutusta. Lisäksi suunnittelussa on tavoitteena varmistaa virkistysyhteydet Haikkoonmetsän suuntaan.


Asemakaavan laatiminen on sisältynyt kaupunkisuunnittelun työohjelmaan vuodesta 2018 alkaen. Viimeksi hankkeesta on tiedotettu vuoden 2022 kaavoituskatsauksessa (MRL 7 §). Kaavoitushankkeen tavoitteellinen toteutusaikataulu on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Luonnosvaihe (valmisteluvaihe)

Luonnosvaiheessa järjestetään kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §). Kuulemisen aikana kaavaluonnos ja muu suunnitteluaineisto on esillä palvelupiste Kompassissa (Rihkamatori B, katutaso) sekä Porvoon kaupungin internetpalvelussa www.porvoo.fi. Suunnitteluaineiston nähtävilläoloaika 1.2.-1.3.2023.


Osallisille varataan mahdollisuus esittää kirjallisia mielipiteitä ja kommentteja. Voit lähettää kirjallisen mielipiteesi osoitteeseen kirjaamo@porvoo.fi tai osoitteeseen Kirjaamo, Porvoon kaupunki, PL 23, 06101 Porvoo. Kirjallisen mielipiteen voi myös jättää palvelupiste Kompassiin. Ilmoita mielipiteessäsi kaavatyön numero ja nimi ”AK 550 Haikkoonrinne II”.


Saatujen mielipiteiden ja kommenttien pohjalta suunnittelutyötä tarvittaessa muutetaan. Saadut mielipiteet ja kommentit sekä niiden vastineet myös liitetään osaksi suunnitteluaineistoa ehdotusvaiheessa.

Suunnitteluaineisto