Gå till innehåll

524 Borgå energi

Detaljplanen är godkänd, stadsfullmäktige 16.12.2020 § 73, men har inte ännu vunnit laga kraft.