Hoppa till innehåll

DP 560 Huktis daghem

Detaljplanen är godkänd, stadsutvecklingsnämnden 23.5.2023.
Detaljplanen har vunnit laga kraft 14.8.2023.

Godkänt material

Tyvärr förekommer det fortfarande vissa tillgänglighetsbrister i materialen. Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten och korrigera bristerna. Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten på adressen info.kaupunkisuunnittelu@porvoo.fi. Vi skickar även tillgängligt material på begäran.