Siirry sisältöön

AK 560 Huhtisen päiväkoti

Luonnoksen nähtävilläoloaika: 15.2.-1.3.2023

Asemakaavanmuutoksella on tarkoitus laajentaa Huhtisen päiväkotia ja suunnata saattopysäköinti Galgbackantien varren yleiselle pysäköintialueelle.

Vireilletulo

Kaavatyö on tullut vireille vuoden 2023 alussa. Alueen naapureille kaavatyön vireille tulosta on ilmoitettu kuulutuksella ja kirjeitse.

Luonnosvaihe (valmisteluvaihe)

Luonnosvaiheessa järjestetään kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §). Kuulemisen aikana kaavaluonnos ja muu suunnitteluaineisto on esillä palvelupiste Kompassissa (Rihkamatori B, katutaso) sekä Porvoon kaupungin internetpalvelussa www.porvoo.fi. Suunnitteluaineiston nähtävilläoloaika 15.2.-1.3.2023.

Osallisille varataan mahdollisuus esittää kirjallisia mielipiteitä ja kommentteja. Voit lähettää kirjallisen mielipiteesi osoitteeseen kirjaamo@porvoo.fi tai osoitteeseen Kirjaamo, Porvoon kaupunki, PL 23, 06101 Porvoo. Kirjallisen mielipiteen voi myös jättää palvelupiste Kompassiin. Ilmoita mielipiteessäsi kaavatyön numero ja nimi ”AK 560 Huhtisen päiväkoti”.

Saatujen mielipiteiden ja kommenttien pohjalta suunnittelutyötä tarvittaessa muutetaan. Saadut mielipiteet ja kommentit sekä niiden vastineet myös liitetään osaksi suunnitteluaineistoa ehdotusvaiheessa.

Suunnitteluaineisto