Hoppa till innehåll

DP 535 Västra åstrandens träkvarter

Planen är godkänd i stadsfullmäktige 26.1.2022 § 4 och planen har trätt ikraft.

Material stadsutvecklingsnämnden 14.12.2021

Tyvärr förekommer det fortfarande vissa tillgänglighetsbrister i materialen. Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten och korrigera bristerna. Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten på adressen info.kaupunkisuunnittelu@porvoo.fi. Vi skickar även tillgängligt material på begäran.