Hoppa till innehåll

DP 535 Västra åstrandens träkvarter

Planen är godkänd i stadsfullmäktige 26.1.2022 § 4 och planen har trätt ikraft.

Material stadsutvecklingsnämnden 14.12.2021