Hoppa till innehåll

DP 540 Borgå torg

Planen är godkänd i stadsfullmäktige 26.1.2022 § 3 och planen har trätt ikraft.