Gå till innehåll

492 Ebbo stengård

Detaljplanen är godkänd, stadsfullmäktige 17.5.2017 § 37, och har vunnit laga kraft.