Hoppa till innehåll

DP 563 Kokon idrottscentrum

Planeringsområdet omfattar de mest centrala delarna av Kokon idrottscentrum. Man undersöker idrottscentrumets förhållande till utrymmen utomhus, trafik- och parkeringsarrangemang samt beredskap för att eventuellt bygga ut. Målet är att genomföra innehållet av det första genomförandeskedet enligt stadsfullmäktiges riktlinjer från 30.3.2022. Det avgränsade området innehåller endast de delar av idrottscentrumet som är väsentliga för utvecklingen i det första skedet, eftersom detaljplanen utanför detta planområde fortfarande är gällande och genomförbar i många hänseenden.

Utkastskedet

Förlagskede

Förslaget till detaljplan och det övriga materialet hålls framlagda i enlighet med 27 § i markanvändnings- och byggförordningen 3.1–16.2.2024 på stadens webbplats samt på servicekontoret Kompassen (Krämaretorget B, gatuplan, må-fre kl 9–15).

Eventuella anmärkningar riktas till stadsutvecklingsnämnden och skickas per e-post till kirjaamo@porvoo.fi eller lämnas skriftligt senast 16.2.2024 före kl.15.00 till Borgå stad, Servicekontoret Kompassen, PB 23, 06101 Borgå. Märk kuvertet eller meddelandefältet med ”DP 563 Kokon idrottscentrum”.

Annat material