Siirry sisältöön

AK 563 Kokonniemen liikuntakeskus

Suunnittelualue käsittää Kokonniemen liikuntakeskuksen keskeisimmät osat. Hankkeessa tutkitaan liikuntakeskuksen suhdetta ulkotiloihin, liikenne- ja pysäköintiratkaisun toimivuutta ja varautumista laajennusmahdollisuuksiin. Tavoitteena on kaupunginvaltuuston 30.3.2022 linjaaman ensimmäisen toteutusvaiheen sisällön toteuttaminen. Aluerajaukseen on sisällytetty vain ensi vaiheen kehittämisen kannalta tarpeellisimmat osat liikuntakeskuksesta, koska asemakaava-alueen ulkopuolella on monin osin edelleen ajantasainen ja toteutuskelpoinen asemakaava.

Luonnosvaihe

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus ja muu suunnitteluaineisto pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtävänä 3.1. – 16.2.2024 kaupungin internetpalvelussa sekä palvelupiste Kompassissa (Rihkamatori B, katutaso, ma-pe klo 9 – 15).

Mahdolliset muistutukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse kirjaamo@porvoo.fi tai kirjallisesti 16.2.2024 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Porvoon kaupunki, Palvelupiste Kompassi, PL 23, 06101 Porvoo. Kuoreen tai viestikenttään merkintä ”AK 563, Kokonniemen liikuntakeskus”

Muu aineisto