Siirry sisältöön

AK 563 Kokonniemen liikuntakeskus

Luonnoksen nähtävilläoloaika 28.6. – 25.8.2023.

Luonnosvaihe

Suunnittelualue käsittää Kokonniemen liikuntakeskuksen keskeisimmät osat. Hankkeessa tutkitaan liikuntakeskuksen suhdetta ulkotiloihin, liikenne- ja pysäköintiratkaisun toimivuutta ja varautumista laajennusmahdollisuuksiin. Tavoitteena on kaupunginvaltuuston 30.3.2022 linjaaman ensimmäisen toteutusvaiheen sisällön toteuttaminen. Aluerajaukseen on sisällytetty vain ensi vaiheen kehittämisen kannalta tarpeellisimmat osat liikuntakeskuksesta, koska asemakaava-alueen ulkopuolella on monin osin edelleen ajantasainen ja toteutuskelpoinen asemakaava.


Asemakaavaluonnos ja muu suunnitteluaineisto pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtävänä 28.6. – 25.8.2023 kaupungin verkkosivuilla www.porvoo.fi sekä palvelupiste Kompassissa, Rihkamatori B, puh. 020 692 250.


Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä kaavaluonnoksesta. Mahdolliset mielipiteet pyydetään jättämään tai lähettämään kirjallisina palvelupiste Kompassiin, Rihkamatori B, katutaso (PL 23, 06101 Porvoo, kirjaamo@porvoo.fi) 25.8.2023 klo 15.00 mennessä. Kuoreen tai viestikenttään merkintä ”AK 563, Kokonniemen liikuntakeskus”.

Hankkeen taustaa