Hoppa till innehåll

Borgå stadsfullmäktige har inlett planeringen av det nya idrottscentrumet i Kokon. I området planeras ett mångsidigt idrottscentrum med idrottslokaler, evenemang och tjänster.

Kokon är ett fantastiskt område mitt i Borgå, och idrottshallarna och friluftsskogen i området är populära motions- och friluftsställen.  I området finns redan många idrottslokaler och -möjligheter, såsom ishallar, allaktivitetshall, innebandyhall, konstgräs- och gräsplaner, friluftsbad, platser för motion utomhus, skateboardpark och beachvolleyplaner.

Hur projektplaneringen framskrider?

Under 2023 bereds en detaljplaneändring för området och projektplan för utveckling av området. Projektplan och detaljplanutkast blir färdiga i slutet av 2023. De behandlas sedan i nämnderna, stadsstyrelsen och fullmäktige. Byggandet av området kan inledas tidigast i slutet av år 2024 när planen har fastställts.

Projektplanen bereds av ett separat projektbolag, Kokonniemen liikuntakeskus Oy, som ägs av staden. Bolaget rapporterar om planeringsläget till stadstyrelsen minst fyra gånger per år.

Stadsstyrelsen bestämde i april 2023 att planering av idrottscentrum främjas på följande sätt:

  • En ny ishall med två inomhusrinkar föreslås byggas i området.
  • Bakom ishallen skulle byggas en allaktivitetsarena med lokaler för bl.a. bollspel, gymnastik, gruppidrott och friidrott.
  • Ishallen och allaktivitetshallen kopplas samman med en entréhallsbyggnad där det finns idrottslokaler med låg tröskel (t.ex. gatubasket, skejtning, parkour) samt kontors-, affärs- och entréhallslokaler. Entréhallsbyggnaden är tänkt att vara områdets mittpunkt för aktiviteter och en mötesplats.
  • Den nuvarande Kokonhallen kommer att kunna användas tills den nya allaktivitetsarenan har blivit färdig. Efter detta renoveras Kokonhallen för racketspel och eventuellt också för andra inomhusgrenar.
  • En uppvärmd konstgräsplan samt social- och underhållsanläggningar vid planen ingår också i projektet.
  • Mellan nybyggnaderna och Kokon badinrättning har det planerats en friluftspark där det inte finns fordonstrafik.
  • Ledsagnings- och parkeringstrafiken till och från hallarna har beaktats i planen.
  • I planeringslösningen föreslås det en ny västlig vägsträckning från Tolkisvägen till området.
  • I planen har det reserverats cirka 650 parkeringsplatser i området när det i dagsläget finns cirka 260 parkeringsplatser.

Stadsstyrelsen behandlade 2.10.2023 de fortsatta planerna för utvecklingen av området, idrottscentrumets totala kostnader och affärsverksamhetsplan. Stadsstyrelsen beslutade återremittera ärendet för ny beredning.

Presentationer och illustrationer