Hoppa till innehåll

Borgå stadsfullmäktige har inlett planeringen av det nya idrottscentrumet i Kokon. I området planeras ett mångsidigt idrottscentrum med idrottslokaler, evenemang och tjänster. Utvecklingen av Kokonområdet ökar invånarnas välbefinnande och Borgås attraktionskraft.

Kokon är ett fantastiskt område mitt i Borgå, och idrottshallarna och friluftsskogen i området är populära motions- och friluftsställen.  I området finns redan många idrottslokaler och -möjligheter, såsom ishallar, allaktivitetshall, innebandyhall, konstgräs- och gräsplaner, friluftsbad, platser för motion utomhus, skateboardpark och beachvolleyplaner.

Under 2023 bereds en detaljplaneändring för området och projektplan för utveckling av området. Avsikten är att besluta om projektplanen i slutet av året, och byggandet av området kan inledas tidigast 2024 när planen har fastställts.

Aktuellt: Planeringen framskrider

Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte den 12 april de funktionella innehållet i Kokon idrottscentrum och placeringen av utomhusområden och byggnader i området. Stadsstyrelsen beslutade att planeringen av idrottscentret främjas i enlighet med beskrivningen av fortsatta åtgärder som anges i kvartalsrapporten.

Planeringsutkastet i korthet:

  • En ny ishall med två inomhusrinkar föreslås byggas i området.
  • Bakom ishallen skulle byggas en allaktivitetsarena med lokaler för bl.a. bollspel, gymnastik, gruppidrott och friidrott.
  • Ishallen och allaktivitetshallen kopplas samman med en entréhallsbyggnad där det finns idrottslokaler med låg tröskel (t.ex. gatubasket, skejtning, parkour) samt kontors-, affärs- och entréhallslokaler. Entréhallsbyggnaden är tänkt att vara områdets mittpunkt för aktiviteter och en mötesplats.
  • Den nuvarande Kokonhallen kommer att kunna användas tills den nya allaktivitetsarenan har blivit färdig. Efter detta renoveras Kokonhallen för racketspel och eventuellt också för andra inomhusgrenar.
  • Mellan nybyggnaderna och Kokon badinrättning har det planerats en friluftspark där det inte finns fordonstrafik.
  • Ledsagnings- och parkeringstrafiken till och från hallarna har beaktats i planen.
  • I planeringslösningen föreslås det en ny västlig vägsträckning från Tolkisvägen till området.
  • I planen har det reserverats cirka 650 parkeringsplatser i området när det i dagsläget finns cirka 260 parkeringsplatser.