Gå till innehåll

521 Västra åstrandens daghem

Detaljplanen är godkänd, stadsfullmäktige 26.2.2020 § 15.