Hoppa till innehåll

Kommunal familjedagvård

Främst avsedd för barn som har vårdbehov mer än fem timmar per dag.

Familjer som bor i Borgå erbjuds kommunal familjedagvård hemma hos en familjedagvårdare.

Familjedagvård erbjuds i regel klockan 7–17. Då man kommer överens om vårdtiderna med familjen gäller det att beakta också familjedagvårdarens arbetstidsplanering.

Förskolebarn och skolelever har också möjlighet till halvdagsvård inom familjedagvården.

Reservvård

Barn i familjedagvård har en reservvårdplats i ett daghem. Reservvårdplatsen kan behövas om familjedagvårdaren är borta. Sådana dagar då familjen själv ordnar barnets vård medan familjedagvårdaren inte är tillgänglig och reservvård inte har bokats är avgiftsfria.

Var?

Ansök om familjedagvårdsplats elektroniskt. I ansökan kan man nämna om man önskar plats hos en specifik familjedagvårdare. Platserna planeras med hänsyn till läge och gruppens uppbyggnad. Svenskspråkiga kommunala familjedagvårdare finns i Andersböle, Hammars, Johannisberg, Renum och Vårberga.

Behöver barnet stöd eller specialkost?

Skriv redan i ansökan om:

  • barnet behöver stöd
  • specialkost
  • allergier

I familjedagvård kan det vara svårt att ta hänsyn till barnets särskilda behov. En familjedagvårdare arbertar ensam, så olika måltider eller att ta hänsyn till vissa av barnets särkilda behov kan vara utmanande när det inte finns någon arbetskamrat.

Familjedagvårdaren kan också ha ett husdjur.

Så vi behöver information i förväg så att vi kan planera en barngrupp som passar just barnet.

Det får vara högst fyra barn under förskoleåldern i en grupp.