Hoppa till innehåll

Invånarföreningar, bostadsaktiebolag och övriga motsvarande aktörer kan hjälpa till att hålla närområden trivsamma och snygga genom att organisera talkoverksamhet på stadens allmänna områden. Talkoverksamhet kan till exempel vara uppsamling av skräp, bekämpning av främmande arter eller krattning i byggda parker. Skräp kan plockas utan en separat anmälan om man inte behöver stadens hjälp till exempel för hämtning av skräp.

Om du vill ordna talkon på stadens allmänna områden, bör du lämna in en skriftlig anmälan via den elektroniska ärendehanteringen. Talkoåtgärderna ska vidtas i enlighet med stadens anvisningar. Talkobidrag som staden beviljar kan vara till exempel hjälp med skräpsamling. Du bör i förväg avtala om avhämtningar med staden. Ytterligare information om sökandet av talkobidrag och villkor finns här.