Hoppa till innehåll

Kom med och håll närmiljön trivsam och snygg! Bekanta dig här med olika talkoformer och talkovillkor och gör en talkoanmälan minst två veckor före talkot. För arrangerande av eller deltagande i talko betalas ingen finansiell ersättning.

Skräptalko

Samla i naturen skräp som inte hör dit när det bäst passar dig. Skräp kan plockas utan en särskild talkoanmälan ifall stadens hjälp inte behövs vid bortförande av skräp. Skräpplockare kan du låna på biblioteken. Vid behov kan du också få avfallspåsar på servicekontoret Kompassen.

Talkot mot invasiva främmande arter

I talkot mot invasiva främmande arter bekämpas först och främst blomsterlupin, jättebalsamin och vresros. Bekämpningen måste huvudsakligen göras före blomningen och innan frön mognar. När frön har mognat finns det alltid en risk att frön från invasiva främmande arter sprids på nya växtställen i samband med bekämpningsarbeten.