Hoppa till innehåll

Borgå stad äger ca 2700 hektar rekreationsskogar och 400 hektar parkskogar. För skötseln av skogar samt träd vid gator och i parker svarar enheten för grönområden inom Borgå stads stadsinfra.

Friluftsskogar

Staden äger vidsträckta friluftsskogar:

  • I Sondby
  • I Virvik
  • I området Veckjärvi-Hasselholmen
  • I Ebbo
  • På Haxalö
  • I närheten av stadens centrum

För närmare upplysningar om friluftsskogarna kan du kontakta servicekontoret Kompassen.