Hoppa till innehåll

Via den elektroniska ärendetjänsten kan du meddela att det på stadens allmänna områden (i parker, grönremsor eller närliggande skogar) finns träd som exempelvis av säkerhetsskäl bör fällas. Du kan också meddela om ett fallet träd som försvårar exempelvis användningen av en park eller en motionsled.

Trädfällning görs i regel under vintern, men vid behov kan farliga träd fällas året om.

Försäljning av virke

Staden säljer sporadiskt trädstammar som blåst omkull, men sällan i större mängder.

När du vill köpa virke, utnyttja den elektroniska ärendetjänsten.

Träd på privatområden

Enligt markanvändnings- och bygglagen beviljas tillstånd att fälla träd på enskilda tomter av byggnadsinspektörerna.

Ett träd vid tomtgränsen anses vara ett tomtträd som tillhör tomtinnehavaren.

Via den elektroniska ärendetjänsten kan du erbjuda staden en lämplig 10–15 meter hög julgran att placeras på stadens torgområde.