Hoppa till innehåll

För reklam för kortvariga evenemang och event som ordnas på stadens område finns reklamplatser på olika håll i staden.

Reklamplatser ansöks via den elektroniska Lupapiste-tjänsten. Gör din ansökan minst två veckor innan arrendetiden börjar.

Så kallade A-ställningar får inte ställas upp på områden som förvaltas av Borgå stad. Staden kan avlägsna dessa ställningar utan separat meddelande. Avlägsnade ställningar kan sökas från stadens depå, Typografvägen 6, vardagar klockan 7-15.30.

Banderollplats

 • Banderollplatsen på Mannerheimgatan är avsedd för reklam för evenemang och tävlingar. Den är en synlig marknadsplats för ditt evenemang.
 • Banderollen får sättas upp högst två veckor före evenemanget.
 • Banderollen ska vara av vindgenomsläpplig perforerad vinyl (MESH) eller flaggduk och trycket ska vara ensidigt.
 • Läs mer i banderollanvisningen.
 • Bokning av Mannerheimgatans banderollplats har flyttats till vår nättjänst. Använd länken nedan:

Gatureklamplatser

 • Det finns sammanlagt 20 reklamplatser.
 • Platserna finns oftast på grönområden mellan gatan och gång- och cykelvägen.
 • På reklamplatserna får man göra reklam för olika evenemang under högst två veckors tid.
 • Den sökande ansvarar själv för tillverkning och uppställning av reklamskyltar och ställningar.
 • En reklamskylt får vara högst 2 x 2 meter stor.
 • Det är förbjudet att sätta upp reklamer i vägmärken eller trafikdelare.
 • Borgå stad avlägsnar utan separat meddelande reklamer som satts upp felaktigt. Avlägsnade reklamer kan sökas från stadens depå, Typografvägen 6, vardagar klockan 7-15.30.

Elektroniska reklamskärmar

I stadsplaneringens bygganvisningar bestäms om placeringen av elektroniska reklamskärmar med bilder som byts ut. Det behövs alltid ett lov eller tillstånd för en reklamskärm med bilder som byts ut.

Valreklam

Borgå stad har officiella ställningar för valreklam. Enskilda reklamer är inte tillåtna på omåden som förvaltas av Borgå stad. Felaktigt uppsatta reklamer avlägsnas av Borgå stad. Avlägsnade reklamer kan sökas från stadens depå, Typografvägen 6, vardagar klockan 7-15.30.

Evenemangsskyltar

Evenemangsskyltarna längs infartsvägarna till staden sköts av Borgå levande centrum r.f. Platserna är avgiftsbelagda.