Siirry sisältöön

Luvat haetaan rakennusvalvonnasta

Kun rakennat uutta asuintaloa, tulee sen yhteyteen rakennettavan jätevesijärjestelmän vastata ympäristönsuojelulain ja jätevesiasetuksen mukaisia vaatimuksia. Kiinteistön jätevesijärjestelmän rakentamista koskeva suunnitelma toimitetaan rakennuslupahakemuksen yhteydessä rakennusvalvontaan.

Kun vaihdat ja/tai parannat jätevesijärjestelmää, haet rakennusvalvonnasta toimenpidelupaa. Toimita toimenpidelupahakemuksen yhteydessä jätevesijärjestelmän suunnitelma liitteineen.

Sekä rakennuslupaa että jätevesijärjestelmän uusimista koskevaa toimenpidelupaa varten täytetään jätevesijärjestelmää koskeva ilmoituslomake. Lomakkeessa on lueteltu kaikki siihen tarvittavat liitteet.

Jätevesijärjestelmää koskevan suunnitelman tulee olla pätevän suunnittelijan laatima.

Kiinteistön jätevesijärjestelmää koskevat luvat haetaan sähköisesti Lupapiste.fi-palvelussa.

Rakennusvalvonta pyytää jätevesijärjestelmän suunnitelmasta lausunnon ympäristönsuojelulta. Lausunnossa otetaan kantaa siihen, soveltuuko suunniteltu järjestelmä kyseessä olevalle kiinteistölle.