Siirry sisältöön

Jätevesijärjestelmää koskevat perusvaatimukset

Joissain tapauksissa jätevesijärjestelmää ei tarvitse uusia. Tällöinkin talousjätevedet on ympäristönsuojelulain mukaan johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kaikilla kiinteistöillä tulee olla kohteeseen soveltuva ja toimiva jätevesijärjestelmä.

Huussi ja kantovesi

Jos kiinteistöillä on vain kantovesi ja kuivakäymälä (esim. perinteinen huussi tai polttava kuivakäymälä), jätevesijärjestelmää ei tarvitse uusia.

Ikävapautus

Jos kiinteistön haltija ja kiinteistön vakituiset asukkaat ovat syntyneet ennen 9.3.1943, voi ympäristönsuojeluviranomainen myöntää vapautuksen jätevesijärjestelmän uusimisesta. Ikäperusteista vapautusta ei myönnetä vapaa-ajan kiinteistöille.

Uudet kiinteistöt

Jätevesijärjestelmille asetetut puhdistusvaatimukset ovat koskeneet uutta rakentamista vuodesta 2004 alkaen. Jätevesijärjestelmän uusimistarve ei siten koske niitä jätevesijärjestelmiä, jotka on rakennettu v. 2004 tai myöhemmin.