Siirry sisältöön

Pohjavesi- ja ranta-alueilla ennen vuotta 2004 rakennetut jätevesijärjestelmät tuli remontoida hajajätevesiasetuksen vaatimusten mukaisiksi 31.10.2019 mennessä. Näillä alueilla voi hakea määräaikaista lupaa poiketa jätevesien puhdistusvaatimuksista eli lupaa olla uusimatta jätevesijärjestelmää sellaiseksi, joka on riittävän tehokas puhdistamaan jätevedet nykyisten vaatimusten mukaiseksi.

Poikkeamisen myöntämisen edellytyksenä on, että jätevesistä ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta voidaan pitää huomattavan vähäisenä tai että edellytetyt toimet ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Käsittelyjärjestelmäkohtainen poikkeuslupa voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Arviointi poikkeamisen myöntämisestä tehdään aina tapauskohtaisesti. Huomattavan vähäiseksi kuormitus voidaan katsoa esimerkiksi silloin, kun kiinteistöllä asuvien lukumäärä on 1–2 henkilöä tai jos kiinteistön käyttöaste muusta syystä jää keskimääräistä huomattavasti alhaisemmaksi. Toimien kohtuuttomuus voi aiheutua esim. kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkeasta iästä tai kiinteistön haltijan pitkäaikaisesta työttömyydestä tai sairaudesta.

Hakemuksen käsittelystä peritään Porvoon ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Hakemus

Hakemuksen liitteet

Lisätietoa

Lisätietoa jätevesistä ja niiden käsittelystä löydät täältä.