Aukiolokalenterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Porvoon kaupunki
Raatihuoneenkatu 9
06100 Porvoo
puh. 019 520 211 (Porvoon kaupungin puhelinvaihde)
tietosuojavastaava@porvoo.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
markkinointisuunnittelija Tanja Peisala
puh. 040 489 9802
tanja.peisala@porvoo.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteydenotto aukioloajan ilmoittajaan kun rekisterinpitäjä tarvitsee lisätietoja ilmoitetusta aukioloajasta.

Henkilörekisterin tietosisältö

Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoittajan nimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite tallennetaan aukioloaikojen yhteyteen. Tiedot poistuvat järjestelmästä automaattisesti kun aukioloaikatiedot julkaistaan.

Tietojen säilytysaika

Tiedot säilyvät järjestelmässä kunnes ilmoitettu aukioloaika julkaistaan. Aukioloajan julkaisun jälkeen ilmoittajan tiedot poistuvat automaattisesti järjestelmästä. 

Tietojen käsittelijät ja rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja käytetään ilmoittajan suostumuksen perusteella.

Ilmoittajan tietoja käsittelevät Porvoon kaupungin organisaatiossa aukiolotietoja julkaisevat henkilöt. Tietoja käsiteltäessä ei synny manuaalista aineistoa. Sähköistä rekisteriä käsittelevät ne henkilöt, joilla on siihen henkilökohtainen käyttöoikeus. Rekisterin käyttöön tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Ilmoittajalla on oikeus osoittaa Porvoon kaupungille tietopyyntö kaupungin ylläpitämiin henkilörekistereihin. Tietopyyntölomakkeen voi tulostaa osoitteesta www.porvoo.fi/tietosuoja. Kaupungin palvelupiste Kompassista voi noutaa paperisen lomakkeen. Lomake tulee palauttaa täytettynä Kompassiin joko henkilökohtaisesti tai sähköpostilla kirjaamo@porvoo.fi. Mainitse pyynnössä Porvoon kaupungin aukiolokalenterin nimi.

Suostumuksen peruutus tietojen käyttöön ja tietojen poistaminen

Ilmoittaja voi pyytää ilmoittamansa aukiolotietojen poistamista kalenterista milloin tahansa. Aukiolotiedon poistamisella ennen julkaisua ilmoittajan tiedot poistuvat kalenterista. Aukiolotiedon ja ilmoittajan tietojen poiston voi pyytää Porvoon kaupungin matkailuneuvonnasta sähköpostitse tourist.office@porvoo.fi tai soittamalla puh. 040 489 9801.