Graafinen ohjeistus

Graafinen ohjeistus määrittelee kaupungin visuaalisen ilmeen peruselementit ja niiden käyttötavat. Ohjeistus sisältää mallit erilaisille viestintämateriaaleille.

Visuaalinen ilme

Porvoon visuaalinen identiteetti viestii kaikkien aikojen Porvoon kiistattomia vahvuuksia: tunnelmallisen kaupunkimiljöön ajatonta charmia, kaksikielisyyteen nojaavaa rikasta yhteisöllisyyttä sekä metropolialueen itäisen keskuksen vahvaa kasvua ja kehitystä.