Meluntorjunta

Merkittävin ympäristömelun lähde on liikenne. Muita ovat teollisuus, rakentaminen ja erilaiset vapaa-ajan toiminnot, kuten ampuma- ja moottoriurheiluradat sekä puutarhatyökoneet. Tilapäistä melua sen sijaan aiheuttavat ulkoilmakonsertit ja muut suuret yleisötapahtumat.

Porvoon meluselvitys (2013)

Meluilmoitus

Meluilmoituksen voi tehdä Lupapiste-palvelun kautta. 

  • Tee ilmoitus tilapäisestä, erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tapahtumasta ja työstä kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
  • Kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä kerrotaan, minkälaisista töistä meluilmoitus on tehtävä.
  • Tee ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen työn tai tapahtuman aloitusajankohtaa.
  • Päätös on maksullinen hinnaston mukaisesti.
  • Sisämelua valvoo kaupungin terveydensuojeluviranomainen.