Metsästys

Porvoon kaupunki on vuokrannut maidensa metsästysoikeudet paikallisille metsästysseuroille. Kaupunki ei myy yksittäisiä metsästyslupia omistamilleen alueille.

Voit tutustua metsästykseen ja riistanhoitoon Suomen riistakeskuksen internetsivuilla. Sieltä löydät myös yhteystiedot paikallisiin riistanhoitoyhdistyksiin.