Tietosuoja

Tietosuoja on henkilötietojen suojaa. Tietosuojalla tarkoitetaan henkilön yksityisyyden ja luottamuksen turvaamista.

Henkilötietoja on käsiteltävä oikein ja tiedot on suojattava asiattomalta käytöltä. Tietosuojan tarkoituksena on varmistaa yksilön perusoikeuksien säilyminen aina, kun henkilötietoja käsitellään.

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Henkilötietoja ovat siten nimen, osoitteen ja henkilötunnisteen lisäksi myös muut henkilöä yksilöivät tiedot, kuten IP-osoitteet, luottokorttinumerot, puhelinnumerot, kiinteistötunnukset, auton rekisterinumero ja valokuvat.

Tarkastuspyyntö

Henkilölle on annettava tieto, että hänen henkilötietojaan tallennetaan henkilörekisteriin. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava muun muassa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, tietojen luovuttamisesta ja rekisteröidyn oikeuksista.

Porvoon kaupunki on laatinut ylläpitämistään henkilörekistereistä rekisteri- ja tietosuojaselosteet, joihin voit halutessasi tutustua. Selosteet ovat päivitettävänä ja laitetaan tälle sivustolle lähiaikoina. Tätä ennen voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaan joka auttaa sinua asiassa.

Sinulla on oikeus saada tietää, kun henkilötietojasi käsitellään. Alla olevilla lomakkeilla voit pyytää rekisterinpitäjältä tietojesi tarkistusta tai korjaamista.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus

Rekisteritietoja koskevat pyynnöt lähetään postitse Porvoon kaupunki, kirjaamo, PL 23, 06101 Porvoo, tai tuodaan palvelupiste Kompassiin, Rihkamatori B. 

Palvelupiste Kompassi 

Saat tiedot viimeistään neljän viikon kuluessa. Tiedot luovutetaan henkilökohtaisesti pyytäjälle, jolloin henkilöllisyys on todennettava (Kompassissa tai postissa).

Jos epäilet tietojesi väärinkäyttöä, vuotoa tai vastaavaa, ota yhteyttä tietosuojavastaava@porvoo.fi

Tietosuojavastaava

Porvoon kaupungin tietosuojavastaava on lakimies Johanna Päivärinta, tietosuojavastaava@porvoo.fi, puh. 040 741 7383. Tarvittaessa tavoitat myös sijaisena toimivan kaupunginlakimiehen samasta sähköpostiosoitteesta.

Hyödyllisiä linkkejä

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Arjentietosuoja.fi