498 Länsiranta, kulttuurin ja vapaa-ajan ranta

Asemakaava on hyväksytty 22.8.2018 § 54. Asemakaava on lainvoimainen.

Hyväksytty asemakaava

Selostus liitteineen

Havainnekuva 

Selvitykset