Siirry sisältöön

Kilpilahden tonttimarkkinointirekisterin tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Kilpilahden tonttimarkkinointirekisteri.

Rekisterinpitäjä

Porvoon kaupunki
Raatihuoneenkatu 9, 06100 Porvoo

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pekka Söyrilä

Apulaiskaupunginjohtaja

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Porvoon yritystonteista kiinnostuneiden sekä teknologiamessujen yhteydessä järjestettävän arvonnan voittajan kontaktoiminen.

Henkilörekisterin tietosisältö

Etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan tonteista kiinnostuneelta tai arvontaan osallistuvalta henkilöltä.

Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään palvelussa, kunnes tilaaja itse pyytää kirjallisesti poistamaan tiedot. Pelkästään arvontaan osallistujan tiedot poistetaan arvonnan voittajan saatua tiedon voitosta.

Tietojen käsittelijät ja rekisterin suojauksen periaatteet

Tilaajan tietoja käsittelevät Porvoon kaupungin organisaatiossa yritystontteja myyvät / markkinoivat henkilöt. Tietoja käsiteltäessä ei synny manuaalista aineistoa. Sähköistä rekisteriä käsittelevät ne henkilöt, joilla on siihen henkilökohtainen käyttöoikeus.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Tilaajalla on oikeus osoittaa Porvoon kaupungille tietopyyntö kaupungin ylläpitämiin henkilörekistereihin.

Kaupungin palvelupiste Kompassista voi noutaa paperisen lomakkeen. Lomake tulee palauttaa täytettynä Kompassiin joko henkilökohtaisesti tai sähköpostilla kirjaamo@porvoo.fi. Mainitse pyynnössä rekisterin nimi.

Suostumuksen peruutus tietojen käyttöön ja tietojen poistaminen

Rekisterissä oleva henkilö voi koska tahansa pyytää tietojensa poistamista.