Siirry sisältöön

Rekisterinpitäjä

Porvoon kaupunki
Raatihuoneenkatu 9, 06100 Porvoo

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Aino-Marja Kontio

Yhteys- ja viestintäjohtaja

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Porvoon kaupungin tiedotteiden jakelu lehdistölle, luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja muille tilaajille.

Henkilörekisterin tietosisältö

Etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tilaajan sähköpostiosoite tallennetaan tiedotteiden jakelulistaan tilaajan suostumuksen perusteella. Tilaaja voi poistua listalta jokaisen tiedotteen lopussa olevan peruutuslinkin kautta. Tiedot poistetaan rekisteristä mikäli tilaajan sähköpostiosoite ei ole enää käytössä.

Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään palvelussa, kunnes tilaaja itse peruuttaa uutiskirjeen tilauksen tai pyytää kirjallisesti poistamaan tiedot. Valtuustokauden vaihtuessa lista päivitetään vastaamaan uutta valtuustoa. Tiedot poistetaan, jos järjestelmän käyttö tiedotteiden jakeluun lopetetaan.

Tietojen käsittelijät ja rekisterin suojauksen periaatteet

Tilaajan tietoja käsittelevät Porvoon kaupungin organisaatiossa tiedotteita julkaisevat henkilöt. Tietoja käsiteltäessä ei synny manuaalista aineistoa. Sähköistä rekisteriä käsittelevät ne henkilöt, joilla on siihen henkilökohtainen käyttöoikeus. Rekisterin käyttöön tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Tilaajalla on oikeus osoittaa Porvoon kaupungille tietopyyntö kaupungin ylläpitämiin henkilörekistereihin.

Kaupungin palvelupiste Kompassista voi noutaa paperisen lomakkeen. Lomake tulee palauttaa täytettynä Kompassiin joko henkilökohtaisesti tai sähköpostilla kirjaamo@porvoo.fi. Mainitse pyynnössä Porvoon kaupungin uutiskirjeen nimi.

Suostumuksen peruutus tietojen käyttöön ja tietojen poistaminen

Tilaaja voi poistaa tilaajatietonsa milloin tahansa peruuttamalla tilauksen jokaisen viestin alareunasta löytyvästä peruutuslinkistä tai kirjallisesti Porvoon kaupungille.