Siirry sisältöön

AK 504 Ölstens, Rakentajantie 8

Luonnoksen nähtävilläoloaika 15.11. – 15.12.2023

Asemakaavalla tutkitaan Ölstensin työpaikka-alueen laajentamista. Tavoitteena on lisätä Porvoon yritystonttien tarjontaa yhdellä isolla teollisuustontilla. Suunnittelualueen koko on noin 5,3 hehtaaria. Kaavatyön tavoitteita ja lähtökohtia on kuvattu tarkemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Vireilletulo

Asemakaavan laatiminen on sisältynyt kaupunkisuunnittelun työohjelmaan vuodesta 2015 alkaen. Hankkeesta on tiedotettu vuoden 2023 kaavoituskatsauksessa (MRL 7 §).

Luonnosvaihe (valmisteluvaihe)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavaluonnos ja muu suunnittelumateriaali pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtävänä 15.11. – 15.12.2023 palvelupiste Kompassissa, Rihkamatori B, katutaso, sekä kaupungin internetpalvelussa.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä kaavaluonnoksesta. Mahdolliset mielipiteet pyydetään jättämään tai lähettämään kirjallisina palvelupiste Kompassiin, Rihkamatori B, katutaso (PL 23, 06101 Porvoo, kirjaamo@porvoo.fi) 15.12.2023 klo 15.00 mennessä. Kuoreen tai viestikenttään merkintä ”AK 504 Ölstens, Rakentajantie 8”.

Luonnosvaiheen aineistoja