Siirry sisältöön

AK 561 Linnankoskenkatu 43

Asemakaavaluonnos ja muu suunnitteluaineisto pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtävänä 15.11. – 15.12.2023 kaupungin verkkosivuilla sekä palvelupiste Kompassissa.

Suunnittelualueella tutkitaan tiiviin kaupunkimaisen asuinkerrostalohankkeen toteuttamisen mahdollisuutta. Myös nykyisen rakennuskannan käsittely tutkitaan. Rakennusoikeutta ei ole tarkoitus merkittävästi lisätä verrattuna voimassa olevaan asemakaavaan.

Vireilletulo

Kaupunki on viimeksi tiedottanut asemakaavahankkeen vireilletulosta 11.4.2023 julkaistussa kaavoituskatsaus 2023:ssa.

Luonnosvaihe (valmisteluvaihe)

Asemakaavaluonnos ja muu suunnitteluaineisto pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtävänä 15.11. – 15.12.2023 kaupungin verkkosivuilla sekä palvelupiste Kompassissa, Rihkamatori B, puh. 020 692 250.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä kaavaluonnoksesta. Mahdolliset mielipiteet pyydetään jättämään tai lähettämään kirjallisina palvelupiste Kompassiin, Rihkamatori B, katutaso (PL 23, 06101 Porvoo, kirjaamo@porvoo.fi) 15.12.2023 klo 15.00 mennessä. Kuoreen tai viestikenttään merkintä ”AK 561, Linnankoskenkatu 43”.

Luonnosvaiheen aineistoja