Siirry sisältöön

Porvoon kaupunki hakee palveluntuottajia Länsirannan vierasvenesataman alueelle. Kilpailu järjestetään Länsiranta, kulttuuri ja vapaa-ajanranta- nimisen asemakaavan alueelle. Tarjousta pyydetään vierasvenesatamarakennuksen rakentamisesta ja vierasvenesatamatoiminnan järjestämisestä, telakkatontin ja kelluvan saunan toteuttamisesta.

Alue käsittää vierasvenesatamalle kaavoitetun katuaukion / torin (rakennusoikeus satamarakennukselle 400 k-m2), korttelin 437 tontin 2 telakkarakennuksineen (tontilla käyttämätöntä rakennusoikeutta 750 k-m2) sekä kelluvalle saunalle kaavoitetun 80 k-m2 rakennusalan. Tarjouksen voi jättää koko kokonaisuudesta taikka osa-alueesta.

Kilpailulla haetaan alueelle toimijoita, jotka omalla laatulupauksellaan sitoutuvat vuokraamaan ja toteuttamaan osoittamansa kohdealueen palveluineen Porvoon kaupungilta ohjelmassa kirjatuin ja yhdessä neuvotelluin ehdoin. Laatulupaus tarkoittaa sitä konseptia, jota toimija esittää Länsirannalle tämän tarjouspyynnön puitteissa.

Valinnassa painotetaan laatutekijöitä 80 % ja tarjotun vuokran osuus on 20 %.
Laatutekijät ovat seuraavat: palvelutoimintakonsepti sisältäen kannattavuusarvion, palvelutoimintakonseptin kaupunkitilallinen laatu, palvelutoimintakonseptin kestävyys ja ympäristöystävällisyys, toiminnan harjoittajan referenssit vastaavasta liiketoiminnasta, yrityksen liikevaihto.
Tarjottu vuokra ei saa olla 0 euroa.

Porvoon kaupunki pidättää oikeuden olla hyväksymättä yhtään tarjousta.
Kilpailun voittajan kanssa solmitaan 30 vuoden maanvuokrasopimus alueista, telakkarakennukset myydään siinä kunnossa kuin ne ovat, myynnistä neuvotellaan erikseen Porvoon toimitilajohdon kanssa.
Tarjousaika alkaa 15.8.2022 ja loppuu 16.9.2022

Tarjoukset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@porvoo.fi, tunnuksella Länsirannan vierasvenesatama kilpailuLisätietoja: