Siirry sisältöön

Pohjavesi- ja ranta-alueilla

Jos kiinteistön rakennuksen jätevesijärjestelmä on rakennettu ennen vuotta 2004 ja rakennus sijaitsee pohjavesialueella tai alle 100 m etäisyydellä vesistöstä eli ranta-alueella, on nykyisen järjestelmän täytettävä jätevesiasetuksessa määrätyt vaatimukset. Niiden mukaan pohjavesi- ja ranta-alueilla sijaitsevien jätevesijärjestelmien on saavutettava normaalia perustasoa korkeampi puhdistustaso, koska ympäristön pilaantumisriski on kyseisillä alueilla suurempi kuin muualla. Tarkempia tietoja näille alueille hyväksyttävistä jätevesijärjestelmistä löytyy Porvoon ympäristönsuojelumääräyksistä.

Muilla alueilla

Muilla alueilla jätevesijärjestelmä tulee remontoida asetuksen perustason puhdistusvaatimusten mukaiseksi kun

  • rakennetaan vesikäymälä
  • jätevesijärjestelmää korjataan tai uusitaan tai
  • tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.

Lisätietoa

Suomen ympäristökeskuksen sivuilta löytyy kattavasti lisätietoa kiinteistön jätevesien käsittelystä.

Ympäristökeskuksen sivuilta löytyvän vesihuoltotulkin avulla voit tarkistaa sijaitseeko kyseessä oleva rakennus pohjavesialueella tai vesistön läheisyydessä. Vesihuoltotulkin avulla saat myös ehdotuksen kiinteistöllesi parhaiten soveltuvista ja taloudellisimmista jätevesienkäsittelyvaihtoehdoista. Vesihuoltotulkin ehdotus on suuntaa antava eikä korvaa suunnittelijan tekemää jätevesisuunnitelmaa.

Voit käyttää myös pohjavesialuekarttaa tarkistaaksesi, sijaitseeko asuntosi Porvoon pohjavesialueella. Huomioithan, että vesistöllä tarkoitetaan järveä, lampea, jokea, puroa, kanavaa ja tekojärveä, mutta ei noroa, ojaa tai lähdettä.