Siirry sisältöön

Selvitys jätevesijärjestelmästä sekä käyttö- ja huolto-ohjeet

Selvitys

Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että kiinteistökohtaisesta talousjätevesijärjestelmästä on jätevesistä ympäristöön aiheutuvan kuormituksen arviointia varten selvitys ja järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet.

Selvityksessä pitää olla

  • kuvaus kiinteistön jätevesien käsittelyratkaisusta
  • arvio jätevesien aiheuttamasta ympäristökuormituksesta ja asetuksen mukaisten puhdistusvaatimusten täyttymisestä
  • muut järjestelmää koskevat olennaiset tiedot
  • asemapiirros järjestelmän sijainnista ja jätevesien purkupaikasta tontilla ja
  • jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet, jossa on tarvittavat tiedot jätevesijärjestelmän asianmukaista käyttöä ja kunnossapitoa varten.

Tee selvitys jokaisesta asumis- tai lomakäytössä olevasta kiinteistöstä erikseen ja säilytä se kiinteistöllä. Selvitystä ei tarvitse erikseen toimittaa valvontaviranomaiselle, mutta esitä se pyydettäessä. Selvitys on tärkeä asiakirja myös mm. kiinteistön myyntitilanteessa.

Jos jätevesijärjestelmästä on laadittu uuden järjestelmän rakentamisen tai vanhan järjestelmän kunnostamisen yhteydessä jätevesisuunnitelma, edellä tarkoitettua selvitystä ei tarvita vaan suunnitelma korvaa sen.

Jätevesijärjestelmän selvityslomake