Hoppa till innehåll

Utredning om avloppssystem samt bruks- och underhållsanvisning

Utredning

Fastighetsägaren ska se till att det fastighetsspecifika hushållsavloppssystemet har en utredning av systemet för bedömning av belastningen som avloppet orsakar miljön och en bruks- och underhållsanvisning för systemet.

Utredningen ska innehålla

  • en beskrivning av avloppets behandlingslösning för fastigheten
  • en bedömning av avloppets miljöbelastning och uppfyllande av reningskraven i enlighet med förordningen
  • övrig relevant information om systemet
  • en situationsplan om systemets placering och avloppets utsläppsställe på tomten och
  • avloppets bruks- och underhållsanvisning innehållande den information som behövs för korrekt användning och underhåll av avloppssystemet.

Gör en separat utredning om varje fastighet som används som bostadshus eller fritidshus och förvara den på fastigheten. Utredningen behöver inte lämnas separat till tillsynsmyndigheten, men den ska visas upp på begäran. Utredningen är också ett viktigt dokument t.ex. vid försäljning av fastigheten.

Om en avloppsplan har upprättats för avloppssystemet i samband med byggandet av ett nytt system eller renovering av ett gammalt system, krävs inte ovanstående utredning utan ersätts av planen.

Utredningsblankett om avloppssystem