Avoimet työpaikat


Erikoissuunnittelija / Opetuksen suunnittelija Suomenkieliset koulutuspalvelut
Paloesimies, virka Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
Lähihoitaja Kotihoito
Lähihoitaja Kotihoito
Viheraluehoitaja Viheralueet
Luokanopettaja Kulloon koulu
Kaavoittaja Kaupunkisuunnittelu
Sosiaalityöntekijä Lapsiperheiden sosiaalityö
Maanmittausinsinööri Kaupunkikehityksen kaupunkimittausyksikkö
Työterveyslääkäri, virka Kuninkaantien työterveys
Kirjastoautonkuljettaja-virkailija Porvoon kaupungin kirjasto
Sosiaali- ja terveystoimen keikkatyö Porvoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi
Koulujen keikkatyö Koulutuspalvelut
Päiväkotien keikkatyö Varhaiskasvatuspalvelut, Päiväkodit
Keittiö - ja siivousalan keikkatyö Liikelaitos Porvoon Tilapalvelut