Avoimet työpaikat

Palkkasihteerin sijaisuus Hallintopalvelukeskus
Koulunkäynninohjaaja Kevätkummun koulu
Lähihoitaja Kotihoito
Sairaanhoitaja Näsin kuntoutuskeskus osasto 2
Työterveyspsykologi Kuninkaantien työterveys
Palvelukoordinaattorin sijaisuuus Ikäihmisten palveluohjausyksikkö
Omaolo pääkäyttäjä Sosiaali- ja terveystoimen johto
Sairaanhoitaja, varahenkilöstö Näsin kuntoutuskeskus, osasto 2 ja osasto 3
Toimintaterapeutin sijaisuus Lapsi- ja perhepalvelut
Sosiaalityöntekijä Lapsi- ja perhepalvelut
Sairaanhoitaja Kotihoitopalvelut
Fysioterapeutti Terapiapalveluiden yksikkö
Varhaiskasvatuksen asiantuntija Varhaiskasvatuspalvelut
Sosiaaliohjaaja Vammaispalvelut
Lähihoitaja Vanhus- ja vammaispalvelut
Sairaanhoitaja Kotihoidon resurssipooli
Päiväkotien keikkatyö Varhaiskasvatuspalvelut, Päiväkodit
Koulujen keikkatyö Koulutuspalvelut
Työterveyslääkäri Kuninkaantien työterveys
Sosiaali- ja terveystoimen keikkatyö Porvoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi
Keittiöalan keikkatyö Liikelaitos Porvoon Tilapalvelut