Daisy ja Varda

Varhaiskasvatuksessa asiakas käyttää kahta sähköistä asiointikanavaa: DaisyFamily ja  eDaisy.

Daisy toimii parhaiten selainohjelmilla Internet Explorer 10 ja 11, Google Chromen sekä Mozilla Firefoxin kolme uusinta versiota. Evästeet eli cookies on sallittava ja Javascript on oltava päällä.

Daisy-tuki: daisy(at)porvoo.fi

DaisyFamilyssa:

 • Tarkista perhetiedot
 • Pidä yhteystiedot ajan tasalla
 • Varaa hoitoaikoja
 • Ilmoita poissaolosta tai poissaolosta sairauden takia
 • Vastaa lomakyselyihin
 • Lue ja lähetä viestejä turvallisesti
 • Lue ja kirjoita lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa

Huoltajan ohje lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan Daisyssa

Palveluntarve ja hoitoaikojen varaaminen

eDaisyssa:

Miksi sähköinen asiointi?

Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on 1.1.2019 käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:

 • nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
 • toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
 • hakemuksen toimittamispäivämäärä
 • päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
 • varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
 • tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
 • varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Tiedot siirtyvät Daisysta Vardaan päivittäin. On tärkeää, että niin varhaiskasvatuksen henkilökunta, kuin asiakkaatkin huolehtivat tietojen ajantasaisuudesta. Sähköiset asiointikanavat Daisyssa ovat turvallisia, säilyttävät ja siirtävät tiedon oikein, sekä arkistoituvat oikealla tavalla. Siksi käytössä ei enää ole paperisia hakemuksia, tuloselvityslomakkeita, palveluntarvesopimuksia, vaihtuvat hoitoajat-lomakkeita tai irtisanomisilmoituksia. Paperilla asiansa toimittaminen sisältää inhimillisiä tietoturvariskejä, jonka takia varhaiskasvatus on siirtynyt kokonaan sähköiseen asiointiin.

Asiakas tarvitsee Daisyn sähköiseen asiointiin vahvan tunnistautumisen joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Asiakasta koskevat viranomaispäätökset näkyvät kansalaisen asiointikanavan suomi.fi-palvelussa.

Kansalaisen asiointipalvelu suomi.fi

Tietoa vahvasta tunnistautumisesta

Lisätietoa julkishallinnon asiointipalveluista

Milloin paperihakemus?

Sähköisessä asioinnissa tarvitaan sekä henkilötunnus, että mahdollisuus vahvaan tunnistautumiseen.

Henkilötunnuksen saaminen Suomessa syntyneelle lapselle ei vaadi vanhemmilta toimenpiteitä. Sairaala ilmoittaa tiedon syntyneestä lapsesta suoraan väestötietojärjestelmään ja syntymätietojen rekisteröimisen yhteydessä lapselle merkitään väestötietojärjestelmään henkilötunnus.

Ulkomailla syntynyt Suomen kansalainen saa henkilötunnuksen, kun maistraatti on vanhempien pyynnöstä rekisteröinyt lapsen väestötietojärjestelmään. Lisätietoja mm. tarvittavista asiakirjoista löytyy maistraattien sivuilta.

Ulkomailta Suomeen muuttava ulkomaan kansalainen saa henkilötunnuksen, kun hänet on omasta pyynnöstään rekisteröity väestötietojärjestelmään.

Turvapaikanhakijalle tai pakolaiselle haetaan varhaiskasvatuspalvelua yhteistyössä maahanmuuttajapalveluiden kanssa.