Erikoiskuljetukset

Vaaralliset aineet 

  • Vaarallisten aineiden kuljetus on kielletty Porvoon keskustassa ruuhka-aikana kello 15–17 (kielto A).
  • Vaarallisten aineiden kuljetus on kokonaan kielletty Vanhassa Porvoossa.

Ylikorkeat tai -leveät kuljetukset

  • Lupa ylikorkeiden tai -leveiden kuljetusten ajamiseen haetaan ELY-keskukselta.
  • ELY-keskus antaa ohjeet ajoreiteistä.