Hoppa till innehåll

Specialtransporter

För transporter som överskrider de i normaltrafiken tillåtna måtten eller massor behövs ett tillstånd för specialtransporter. Tillståndet beviljas av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland, som också ger anvisningar om rutten.

Transporter av farliga ämnen

Det är förbjudet att transportera farliga ämnen i Borgå centrum under rusningstid klockan 15–17 (förbud A).

Det är förbjudet att transportera farliga ämnen i gamla stan i Borgå.