Esityslistat ja pöytäkirjat

Kaupungin luottamuselinten esityslistat julkaistaan Internetissä jo ennen luottamuselinten kokouksia.

Kaupunginhallitus kokoontuu yleensä maanantaisin. Kokouksen esityslista julkaistaan internetissä pääsääntöisesti kokousta edeltävänä keskiviikkona tai torstaina.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa kuukauden viimeisenä keskiviikkona. Esityslista julkaistaan internetissä pääsääntöisesti kokousta edeltävänä keskiviikkona.

Luottamuselinten pöytäkirjat julkaistaan internetissä sen jälkeen, kun ne on tarkastettu ja käännetty. Tähän saattaa kulua muutamia viikkoja. Pöytäkirjoista saatetaan poistaa joitakin henkilötietoja sisältäviä liitteitä oikaisuvaatimus- tai valitusajan kuluttua. Tämä on välttämätöntä kuntalain perusteella.

Luottamuselinten kokouksista julkaistaan myös lyhyt epävirallinen päätösyhteenveto heti kokouksen jälkeen. Päätösyhteenvedot löytyvät uutisista.

Ajankohtaiset esityslistat ja pöytäkirjat

Vanhat pöytäkirjat

Porvoon kaupungin luottamuselinten pöytäkirjojen julkaisukäytännöt muuttuivat kesäkuussa 2017 kuntalain muutoksen vuoksi. Uuden kuntalain mukaan kunnat voivat julkaista verkossa olevissa pöytäkirjoissa ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömiä henkilötietoja, ja nekin on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Vanhoissa pöytäkirjoissa oli henkilötietoja, joita ei voinut poistaa yksitellen. Tämän vuoksi kaupunki joutui poistamaan kaikki vanhat pöytäkirjat verkosta. Pöytäkirjat ovat julkisia, ja vanhan pöytäkirjan saa tarvittaessa edelleen käyttöönsä pyytämällä joko palvelupiste Kompassista tai asiakirjahallinnon suunnittelijalta.

Palvelupiste Kompassi

Asiakirjahallinnon suunnittelija