Siirry sisältöön

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvointi lähtee vahvasti jokaisesta ihmisestä itsestä. Kaupungin tehtävänä on luoda kuntalaisille puitteita rakentaa omaa hyvinvointia, kannustaa hyvinvoinnista huolehtimiseen sekä seurata ja tehdä näkyväksi kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa.

Kaupungin jokainen toimiala, palvelualue ja työntekijä tuottaa omalta osaltaan hyvinvointia, terveyttä, yhteisöllisyyttä, osallisuutta, viihtyvyyttä ja turvallisuutta, vaikkei tätä yhteyttä aina tunnisteta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä edellyttää kaupungin sisällä poikkihallinnollista yhteistyötä. Kuntalaisten hyvinvointi on yhteydessä mm varhaiskasvatukseen, koulutukseen, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, vesihuoltoon, ympäristön tilaan, liikennejärjestelyihin sekä moniin muihin kunnan hoitamiin tehtäviin.

Kunnan kumppaneita hyvinvoinnin edistämisessä ovat esimerkiksi vapaaehtoistoimijat, yhteisöt, järjestöt, yritykset ja seurakunnat sekä hyvinvointialue.

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma ovat työvälineitä ja julkisia asiakirjoja, jotka kytkevät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulman osaksi kuntien toiminnan ja talouden suunnittelua, johtamista ja päätöksentekoa.

Lisää tietoa

Petra Bärlund-Hämäläinen

Hyvinvointikoordinaattori