Ilmansuojelu

Ilman- ja ilmastonsuojelua ovat

  • yläilmakehän otsonikerroksen suojelu
  • alailmakehän pienhiukkasten ja kaasumaisten yhdisteiden kuten typen ja rikin oksidien valvonta sekä
  • ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävät toimenpiteet.

Ilmansuojelun tavoitteena on

  • ilmanlaatu, joka turvaa terveellisen ja viihtyisän elinympäristön
  • säilyttää luonnon toimintakyky
  • ehkäistä erilaisesta teollisesta toiminnasta ja liikenteestä aiheutuvaa ilman pilaantumista ja siitä aiheutuvia haittoja.

Kasvihuonekaasupäästöt

Lähes 80 prosenttia koko Itä-Uudenmaan kasvihuonekaasujen päästöistä vuonna 2008 aiheutui

  • Kilpilahden teollisuuden polttoaineiden ja sähkön käytöstä.
  • Liikenteestä, jonka päästöt kasvoivat vuosina 1990−2008 noin kymmenen prosenttia.

2014 Porvoo liittyi HINKU-kuntien joukkoon tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä. Kaupunki oli jo aikaisemmin asettanut samansuuntaisia tavoitteita kaupunkistrategiassaan ja ympäristöohjelmassaan.