Siirry sisältöön

Kuukausimaksut

81 euroa/kk (3 h/pv)
108 euroa/kk (4 h/pv)
135 euroa/kk (5 h/pv)

Voit valita tuntimäärän. Kuukausimaksu määräytyy pisimmän päivittäisen kerhoajan mukaan ja koskee koko kuukautta. Koulujen lomapäivät tai kuukausien pituudet eivät vaikuta kuukausimaksun suuruuteen. Näin ollen kuukausiveloitus on kiinteä ja riippumaton toimintapäivien määrästä. Iltapäivätoiminnan palveluntuottaja vastaa laskutuksesta.

Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu toimintaan. Maksusta peritään puolet, jos toimintaa järjestetään enintään 10 päivänä kuukaudessa tai lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua toimintaan yli 10 päivänä kyseisen kuukauden aikana. Jos sairauspoissaolo jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä. Sairauslomista tulee esittää lääkärintodistus. Jos lapsi on jostain muusta syystä poissa koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta.

Maksuihin voi tarvittaessa hakea taloudellista tukea.

Irtisanominen ja ajan muuttaminen

Ota yhteys ohjaajaan ja tee kirjallinen irtisanominen tai ajan muuttaminen perusteluineen lomakkeella tai sähköpostitse, lähetä tiedoksi myös iltapäivätoiminnan koordinaattorille.

Kerhopaikan irtisanomisaika on vähintään kalenterikuukausi ennen muutoksen alkua. Kerhosuhde päättyy aina kuukauden loppuun.

Kerhoaikaa voi muuttaa ainoastaan kerran lukuvuodessa. Kerhoaikamuutos astuu voimaan heti seuraavan kuukauden aikana.