Siirry sisältöön

Joustava perusopetus on tarkoitettu niille vuosiluokkien 7–9 oppilaille, joilla on alisuoriutumista ja heikko opiskelumotivaatio tai joita muilla tavoin uhkaa syrjäytyminen jatkokoulutuksesta ja työelämästä.

Suomenkielisille 9.-luokkaisille oppilaille suunnattu joustavan perusopetuksen luokka, Amis9, toimii Porvoon ammattiopiston Careerian tiloissa. Kymmenen oppilaan luokkaa opettaa erityisluokanopettaja apunaan koulunkäynninohjaaja. Ammattiysin oppilaat opiskelevat jaksoittain Porvoon ammattioppilaitoksen heille suunnittelemia sisältöjä ammattiopiston opettajan johdolla.

Lisätietoja

Arttu Piispanen

Peruskoulun rehtori, Linnajoen koulu

Helena Saarikoski

Rehtori, Monikulttuurisen opetuksen ja oppimisen tuen johtaminen