Siirry sisältöön

Joustava perusopetus on tarkoitettu niille vuosiluokkien 7–9 oppilaille, joilla on alisuoriutumista ja heikko opiskelumotivaatio tai joita muilla tavoin uhkaa syrjäytyminen jatkokoulutuksesta ja työelämästä. Suomenkielisille 9.-luokkaisille oppilaille suunnattu joustavan perusopetuksen luokka, Ammattiysi, toimii Porvoon ammattiopiston Amiston tiloissa. Kymmenen oppilaan luokkaa opettaa erityisluokanopettaja apunaan koulunkäynninohjaaja. Ammattiysin oppilaat opiskelevat jaksoittain Porvoon ammattioppilaitoksen heille suunnittelemia sisältöjä ammattiopiston opettajan johdolla.

Lisätietoja

Arttu Piispanen, Linnajoen koulun rehtori
040 721 6688
arttu.piispanen@porvoo.fi

Susanna Kareinen, erityisen tuen tehtäväaluerehtori
040 542 4993
susanna.kareinen@porvoo.fi